За нас

Основният предмет на дейност на фирма ПСИТ-35 ООД е доставка, продажба и сервиз на компютърна и офис техника. Фирмата е наследник на една от най-големите сервизни и развойни организации за ЕИТ в периода до 1990 година - ДФ "ПСИТ" към "Информационно Обслужване" АД.

Фирмата е единствената от компютърния бранш в Шуменска Област, член на БАИТ (Българска Асоциация по Информационни Технологии) от 1997 година. Фирмата е основен акционер във фирма "КОЛБИС-ПСИТ НАЦИОНАЛЕН СЕРВИЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" АД , която обединява 25 фирми в страната с над 250 специалисти. Това ни дава възможност да провеждаме качествено обучение на специалистите, да оказваме и получаваме специализирана помощ при нужда.