Връзка с нас

Офис Шумен

Адрес: гр.Шумен бул."Мадара"19
email - office@psit35.net

Телефони:

приемка - 054 / 830 710
сервиз ПК - 054 / 830 711
търговски директор - 054 / 830 712
управител - 054 / 830 713
магазин - 054 / 830 714
сервиз КА - 054 / 830 715

Офис Търговище

Адрес: гр.Търговище ул."Паисий"4
email - psit35@mail.bg
Телефон:

0601 / 62 547